Previous slide
Next slide

Entreprise

Vi udfører både større og mindre entrepriser.

Vores væsentligste opgaver ligger inden for tømrer og snedker arbejde. Dette udfører vi gerne i stor eller  indre hovedentrepriser, hvor vi gør brug af de mange kompetente underleverandører vi samarbejder med. Det er væsentligt for en god afvikling af entrepriserne, at bygherren er afklaret med opgaverne og det er en fordel når bygherren ved større opgaver har allieret sig med arkitekt eller ingeniør.

Agerparken

Agerparken

Agerparken er 39 nye ca. 125 m2 store huse i Vodskov, der opføres af Sambyg A/S Husene er solgt til en investor for udlejning. Vi udfører tømrer- snedkerarbejdet på husene.

Arbejdet udføres fra 2021 til 2023 og vores entreprise er på ca. 15 millioner.

Konvalvej

Konvalvej

På Konvalvej i Aalborg foretager Vivabolig en omfattende facaderenovering af de gule blokke, der er opført i 1950erne. Renoveringen består i udskiftning af døre og vinduer samt den lette facadebeklædning for at øge isoleringen og forbedre beboernes komfort. Arbejdet udføres i hovedentreprise fra 2019 til 2021 med arkitektfirma Nord som bygherrerådgiver.

Der er pause i vinduesudskiftningen i vintermånederne af hensyn til beboerne. Den samlede entreprise er på ca. 35 millioner.

Vegavej og Scheelsmindevej

Vegavej og Scheelsmindevej

Plus Bolig udfører en meget omfattende renovering af boligerne fra 1960erne, kendt som Conbokshusene. Vi vandt entreprisen i december 2018 og startede opgaven i 2019. Arbejdet er med Cowi som rådgiver og forventes afsluttet i 2023. Vi udfører både den indvendige snedker fagentreprise direkte for Plus Bolig og tømrer og
snedker arbejdet under lukningsentreprisen for Løgten Murer og Entreprenørfirma.

I alt en opgave til mere end 35 millioner.

Højrimmen

Højrimmen

På Højrimmen i Vodskov opfører Sambyg A/S 21 boliger, som allerede er solgt til Vivabolig. Byggeriet startede i 2020 og afsluttes i 2021

Vi udfører tømrer- snedkerarbejdet for ca. 4,5 millioner.

Ravndalen

Ravndalen

For Andelsboligforeningen Ravndalen udfører vi udskiftning af karnapperne. Det er en spændende opgave, der forbedre boligernes isolering og øger beboernes komfort.

Vi udfører opgaven i hovedentreprise for ca. 2 millioner.

Vi bygger med garanti

Byg Garanti træder automatisk i kraft ved aftalens indgåelse med håndværkeren, og ordningen er gratis for dig.